NOESSIS TV

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

"ΔΕΔΟΜΕΝΑ"
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 1ο. Είναι αληθές ότι η "Τύχη" πολλάκις απαιτεί από τούς ανθρώπους ό,τι οι άνθρωποι απαιτούν από την "Τύχη". Εάν συμπέση να ανταπαιτούν συγχρόνως, τότε, εάν μεν ο άνθρωπος εκπληρώση τις απαιτήσεις της, είναι δυνατόν και πολύ πιθανόν να ανταμοιφθή. Εάν δεν θελήση ή δεν κατορθώση να ανταποκριθή, τότε, η απώλεια είναι βεβαία. Οι κανόνες εδώ είναι ιδιόρρυθμοι. Όταν απαιτεί η "Τύχη" πρέπει καί να το αντιληφθής εγκαίρως καί να προσφέρης αδιαμαρτύρητα. Όταν απαιτείς εσύ, και πάλι πρέπει να προσφέρης αναμένοντας να λάβης. Όσο κι άν φαίνεται περίεργο, αυτή η σχέσις "Τύχης" και ανθρώπου έχει συμβάλλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δυναμική παραγόντων εις την διαμόρφωσιν της ιστορίας εθνών και ανθρώπων. Να διαβλέπης, να προνοής, να γρηγορής και να προσφέρης την στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει, όπως πρέπει αυτό που πρέπει, για να λάβης, όχι πάντα, αυτό που σου πρέπει.
Είναι αναμφισβήτητο, ότι η ανθρωπότης δεν έλαβε ποτέ αυτό που της πρέπει; Είναι αρκετά δύσκολο να δοθή η ορθή απάντησις. Οι ιστορικοί και οι διάφοροι λόγιοι και αναλυτές δεν είχαν ποτέ την "Τύχη" να δώσουν την ορθή απάντηση δια διαφόρους λόγους και φυσικά διότι η ιστορική καταγραφή δεν είναι παρά μία ελλιπεστάτη υπερ-απλούστευσις η οποία διαχωρίζεται με απροσπέλαστο φράγμα από τις "μήτρες", προσωπικές, ενδόμυχες και ομαδικές που συλλαμβάνουν, κυοφορούν και γενούν τα γεγονότα.
Η "Τύχη" πολλάκις είναι δυσμενής προς ικανοτάτους και ευνοϊκή εις σχεδόν ανικάνους και ακαταλλήλους αλλά και επικινδύνους. Αυτή η ιδιορρυθμία η οποία ευνοείται και από την νωθρότητα των ανθρώπων έχει οδηγήσει πολλές φορές σε ιστορικές και προσωπικές τραγωδίες και έχει συμβάλλει εις την διαιώνισιν της μετριοκρατίας, κακιστοκρατίας και γενικά εις την ψευδοφαντασμαγορικήν κατάστασιν μιάς τελματώδους ανθρωπότητος. Συχνάκις οι "ευνοούμενοί" της εμφανίζουν σύνδρομον τυφλώσεως και εάν αυτοί επηρεάζουν την "τύχη" πολλών άλλων..... αλλοίμονο των.....
......Ελάχιστοι άνθρωποι έπαιξαν με την ιστορία στά ζάρια την ανθρωπότητα. Τα παίγνιά τους κατέγραψε η ιστορία και οι ίδιοι κατέγραψαν όπως ήθελαν το παίγνιό τους με την ιστορία (ή όπως οι ιστορικοί -κάθε άλλο παρά μάρτυρες-ίστορες- έκριναν σκόπιμο να τα παρουσιάσουν). Οι παρευρισκόμενοι στα τυχερά και βάρβαρα παιγνίδια, οι οποίοι αναγκαστικά έπρεπε να στοιχηματίζουν ακόμη και με την ζωή των υπέρ του ενός ή του άλλου, αναφέρονται συλλογικά ως λαοί, πλήθη, λεγεώνες, στρατιές, νικητές, δούλοι, υπήκοοι κλπ. Το σύνολόν των απαρτίζει την ανθρωπότητα. "Έξοχο" παιγνίδι το οποίο δεν θα ήτο δυνατόν να οδηγήση παρά σε ιλαροτραγωδίες. Οι ελάχιστες και μοναδικές ελληνικές εξαιρέσεις απερροφήθησαν από την πληθώρα των εγωτιστικών συγκρούσεων όλων των υπολοίπων. Είναι γελοίο να ομιλώμεν δια την ιστορία της ανθρωπότητος. Πρόκειται διά μυθιστορία ενός διαιωνιζομένου "τυχερού" παιγνίου, όπου οι "διαπληκτισμοί", οι δολοπλοκίες και δολοφονίες κατέχουν πρωτεύουσα θέση εις το σκηνικό της. [(Ενώ οι Έλληνες πρώτοι ενεργοποιούν μία δημιουργική άμιλλα με την ιστορία με σκοπό την ανόρθωσιν της ανθρωπότητος, η ραγδαία εισροή στιφών σταδιακά αναστέλλει το έργο των και μετατρέπει την όλη διαδικασία σε κακέκτυπες απομιμήσεις από μεγαεγωκεντρικούς που ανέλαβαν να καθυποτάξουν με κάθε εγκληματική πράξη την ελληνοϊστορική διπολική διαδικασία στην προσωπική τους φιλοδοξία (συνήθης κατάληξις μεγάλων ιδεωδών, αξιών, έργων. Άλλωστε η πραγματική ιστορία ως δημιουργός διαδικασία εξεκίνησε με τους Έλληνες και ετελείωσε με τους Έλληνες)].
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 2ο. "...ώστε νύν εί τις διέρχοιτο Πέλλαν, ου δε σημείον όψεται πόλεως ουδέν, δίχα του πολύ κέραμον είναι συντετριμμένον εν τω τόπω..." (1ος μ.Χ. αι.)
Όχι μόνον η Πέλλα η μεγίστη, αλλά, μυριάδες πόλεων ..... απούσαι.....
Αγνώνεια, Αιανή, Αιγαί, Ακόντισμα, Αλλιβέοι, Άλωρος, Αμφίπολις, Ανθεμούς, Αντισάρα, Απολλωνία, Αρέθουσα, Άργιλος, Άργος Άρνισσα, Άρωλος, Αταλάντη, Βάττυνα, Βεδύνδια, Βέργη, Βισαλτία, Βρέα, Γάζωρος, Γαληψός, Γορτυνία, Δίον, Δουρέα, Δραβήσκος, Ειδομένη (Ιδομεναί), Ελίμεια, Εράτυρα, Ευπορία, Ευρωπός, Ζέλεια, Ηδωνίς, Ηιόνα, Ηράκλεια, Ηράκλειον, Θέρμη, Ίχνες, Καλλίστα, Καλλίτερες, Κέλετρο, Κερδύλιο, Λητή, Λυγκιστική, Μεθώνη, Μίεζα, Μύρκινος, Νεάπολις, Οισύμη, Ορέσκεια, Ορεστικόν, Όσσα, Παρθικόπολη, Πέργαμος (παρά την σημερινή Ελευθερούπολη), Πελαγονία, Πέρνη, Πίστυρος, Πύδνα, Σιντία, Σίρις, Σκαπτή Ύλη, Σκοτούσα, Στρέψα, Τήλεφος Τίντος, Τόπειρος, Τορώνη, Τράγιλος, Τρίστωλος, Φάγρης, Φίλιπποι (Δάτος-Κρηνίδες-Φίλιπποι)....
ΟΡΕΣΤΙΣ-ΕΟΡΔΑΙΑ-ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ-ΕΛΙΜΙΩΤΙΣ-ΒΟΤΤΙΑΙΑ-ΠΙΕΡΙΑ-ΜΥΓΔΟΝΙΑ-ΒΙΣΑΛΤΙΑ-ΑΝΘΕΜΟΥΣΙΑ-ΑΜΦΑΞΙΤΙΣ-ΑΛΜΩΠΙΑ-ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ-ΠΑΙΟΝΙΑ-ΜΑΙΔΙΚΗ-ΣΙΝΤΙΚΗ-ΟΔΟΜΑΝΤΙΚΗ-ΚΡΗΣΤΩΝΙΑ-ΠΙΕΡΙΔΑ-ΗΔΩΝΙΣ-ΜΥΓΔΟΝΙΑ......... Σήμερον.......
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 3ο. Ναυαγία. Ιδού η κυρίαρχος της Ιστορίας.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 4ο. Το παρελθόν κρίνεται από το παρόν, το οποίον χρησιμοποιεί σχεδόν πάντα, κριτήρια μίας "μετριοκρατίας", κατά καιρούς "κακιστοκρατίας" και ουδέποτε "αριστοκρατίας" ηθικοπνευματικής ή απλά ανθρωπιστικής. Η αγαθαρχία ως εκ τούτου, ουδέποτε κατώρθωσε να έχη πρόσβασιν εις τα "διοικητικά" της ανθρωπότητος και ιδού τα αποτελέσματα, τα οποία συνταράσσουν τους αφανείς αρίστους, τους εμπαιζομένους ανθρωπιστάς, τους παραγκωνισμένους αγαθούς, τους περιθωριακούς αγωνιστάς, τους υποδίκους διαμαρτυρομένους και το ποσοστό της εκ φύσεως αγαθής ανθρωπότητος. Ικανοποιούν όμως τους αντιανθρωπιστάς, τους ασυνειδήτους, τους κόλακας, τους αντιανθρώπους, τους φένακες, τους μωροσόφους, τους εγκληματίας, τας οικονομικάς, πολιτικάς, θρησκευτικάς και "επιστημονικάς" ηγεσίες των χωρών και γενικά της ανθρωπότητος.
Φυσικά, το μέλλον δεν κρίνει ποτέ το παρόν και είναι ανόητο να χρησιμοποιείται το μέλλον ως απειλή διά τα έργα του παρόντος, καθότι, δια να αποκτήση λόγο και δύναμη το "μέλαθρον κρίσεως" του μέλλοντος, πρέπει οπωσδήποτε να καταληφθή από το παρόν, να γίνη δηλαδή παρόν και όπως ανέφερα, σε κάθε παρόν, έχουν "λόγον" και "κρίσιν" αυτοί που έχουν την δύναμιν. Οι ποικιλότιτλοι κακιστοκράτορες.
Το παρελθόν δεν κρίνει ποτέ το παρόν. Εμφανίζεται λοιπόν ως μοναδικός και απόλυτος κριτής το παρόν και η μοναδικότητά του αυτή, του αφαιρεί όλες τις απαραίτητες ιδιότητες και αξίες, προθέσεις και αρχές που θα έπρεπε να έχη μέγας, αδέκαστος κριτής και το μεταμορφώνει εις αδικαιοδότητον και αλαζόνα τύραννο. Παραδόξως, ενώ οι Έλληνες θεωρούσαν την τυραννία ως το πλέον βραχύβιο πολίτευμα, αυτή η τυραννία βηματίζει σταθερά πάνω στους αιώνες.
Η "εξουσία" λοιπόν, κρίνει και αποφασίζει για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δίχως να είναι θρησκεία, αποφασίζει για τις θρησκείες, δίχως να είναι τέχνη, αποφασίζει γιά τις τέχνες, δίχως να είναι επιστήμη, αποφασίζει γιά τις επιστήμες.... ακόμη, δίχως να λαμβάνη μέρος στους πολέμους, αποφασίζει διά τους πολέμους, δίχως να γνωρίζη την πείνα, αποφασίζει για τους πεινασμένους, δίχως να έχη σχέσιν με την γνώσιν, αποφασίζει δια την τύχην της γνώσεως, κ.ο.κ. Αντιλαμβάνεσθε ότι η δύναμις και η απάτη αρκεί δια να ελέγχονται πλήρως όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες από τους χειρίστους ερασιτέχνας αυτών των δραστηριοτήτων. Η νομοθεσία λοιπόν της εξουσίας, ούτε επιστήμη, ούτε τέχνη, ούτε γνώση, ούτε αξία δεν είναι, παρά η βίβλος συμφερόντων της εξουσίας και μόνο...
Το ψευδοπερίφημον λοιπόν Δίκαιον, αν θέλετε, η Νομοθεσία ή η Νομική δεν είναι παρά μεθοδολογία μετατοπίσεως και συγκαλύψεως της Αδικίας. Αυτή η μεθοδολογία και αυτή η στέψις της Αδικονομίας με το στέμμα της Δικαιονομίας, απαιτεί όχι μόνο την δύναμιν, αλλά και πολλάς άλλας απανθρώπους υποκριτικάς και κακοσοφιστικάς ικανότητας. (και φυσικά ένα επιφανειακό προκάλυμμα τυπικού ψευδοδικαίου). Ιδού η εξουσία, οι θεσμοθέται και οι θεσμοί της. Ιδού η κοινωνία μας. (θα ήτο ανοησία να υποστηρίξουν ορισμένοι ότι στρέφομαι κατά της Δικαιοσύνης. Στρέφομαι όμως κατά της στέψεως της αδικίας με το στέμμα της Δικαιοσύνης).
Αυτό το οποίο αποκαλούν σήμερα Δικαιοσύνη, νομοθεσία ή όπως την αποκαλούν, αντιλαμβάνεσθε ότι δεν έχει προέλθει από κάποια διαρκή και επισταμένη έρευνα των μηχανισμών και δυνατοτήτων, των παραμέτρων και συνθηκών ευημερίας, σεβασμού και ευτυχίας της ανθρωπότητος ή έστω στοιχειώδους υπερασπίσεως της αξιοπρεπείας της και των δυνατοτήτων εξελίξεως και προσφοράς του ατόμου και του συνόλου.
Ακόμη και στο φραστικό επίπεδο παραβιάζει την λογική, την αλήθεια, την τάξη, το νόημα. Οι εκφράσεις της δεν αποδίδουν ακριβώς τις προτάσεις της και οι τελικές συνθέσεις της, οι νόμοι της, "διαμελίζονται" σε ερμηνείες συμφερόντων τα οποία ενφωλεύουν εις τα μετόπισθεν του ψευδοκατανοητού λόγου-φράσεως. Με το προκάλυμμα της λογικής τάξεως, επιβάλλει την ισχύ του ηθοπρεπούς κλέματος και αγαθομόρφου εγκλήματος. Κατοχικό - παραγωγικό - εκμεταλλευτικό δίκαιο (ή απλά κερδοσκοπικό δίκαιο).
Εάν προσέξουμε το διεθνές δίκαιο, εις το οποίο και ο ισχυρότατος δικαιομαγνήτης δύσκολα θα ανεκάλυπτε ρινίσματα δικαίου, σχηματίζουμε μία αρκετά ακριβή γνώμη και διά τας υπολοίπους διαιρέσεις, όπως το δημόσιο (δηλ. κρατικοκομματικό) (συνταγματικό, διοικητικό, δικονομικό, ποινικό) και το ιδιωτικόν (δηλαδή φοβοκαταναγκαστικόν, επαμφοτερίζων, ιχνοδικαιοδότητον, (δεν πρέπει να είμεθα άδικοι. Ίχνη δικαίου εμφανίζονται στο ιδιωτικό δίκαιο!), κατά καιρούς, ώστε να συντηρείται έστω στο όριο αμφισβητήσεως η έννοια της δικαιοσύνης στον πολίτη.
Η ακτημοσύνη υπερασπίζεται από το "δίκαιο" (οι ακτήμονες να παραμένουν ακτήμονες, οι δε μεγακτήτορες, αναλόγως ορισμένων συμφερόντων να ευνοούνται από το δίκαιον ώστε να ανέλθουν εις την τάξιν των "μεγιστάνων" ή να διολησθήσουν εις τον όχλον των πενεστάτων).
Το Δίκαιο έχει χάσει την φυσική και ανθρωπιστική του εκπόρευση και τον εξελικτικό κοινωνιοσυνθετικό του προορισμό προς όφελος ολιγαρχωφελιμιστικού μηχανισμού εναντίου εις τα δύο προηγούμενα. Δυστυχώς οι νομικοί ακολουθούν και εφαρμόζουν δίχως να διερευνούν (πίστευε, εφάρμοζε και μή ερεύνα!).
Το (ιδεώδες) Ιερομέλαθρον της Θέμιδος, κατόρθωσαν σταδιακώς αι εξουσίαι, να το μετατρέψουν κατά τοιούτο τρόπο ώστε σήμερα να έχη λάβει την αποτρόπαια σχεδόν μορφή του Κολοσσαίου του Δικαίου, όπου αναρίθμητες καθημερινώς μονομαχίες διεξάγονται στα διάφορα επίπεδά του κάτω από τα ψυχρά βλέμματα βροτοφθόρων και αξιοκτόνων θεατών, οι οποίοι παρακολουθούν από τις αδικοσταγείς και αιμοσταγείς υψιθέσεις της εξουσίας.
Κάτωθεν τούτων, χαυνοπολίται, χρειοκόλακες και πανούργοι ένεδροι, αλαλάζουν ως αλαζονοχαυνοφλύαροι αγνοώντες το τι τους αναμένει!....
Τοιουτοτρόπως, η πολύθυτος κοινωνία μας (ανθρωπότης) κατευθύνεται λάθρα προς το αυτοθυσιαστήριόν της". Το Άδικο κατόρθωσε να επιβληθή των οσίων και δικαίων και αδικομήχανοι θεσμοθέται υπηρετούν την παγκοσμίως επιβληθείσα κακονομίαν η οποία φέρει το ένδυμα, το σκήπτρο και το στέμμα της Οσίας και της Δίκης.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 5ο. Το κράτος: "αλγεβρικόν" άθροισμα κατά το οποίον όμως κατόρθωσαν οι ελάχιστοι μονοψήφιοι αρνητικοί αριθμοί να εξουδετερώσουν τα μηδενικά των θετικών χιλιάδων και να εμφανίζονται κυρίαρχοι.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 6ο. Ένα πολυδιάστατο (αραχνοϊστοφανές) πλέγμα, εγκλωβίζει μεθοδικά, πανούργα, ταχύτατα την ανθρωπότητα.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 7ο. Αι τέχναι καταποντίζονται έμπροσθεν των παγερών βλεμμάτων των κριτικών-δημίων των.... Αι επιστήμαι υπερέβησαν τάχιστα το κρίσιμον όριον επανόδου εις το φυσιολογικόν και συμπεριφέρονται ως αλητρόβιοι αλλόφρονες.... Αι θρησκείαι, διακωμωδούν την οικουμενική τραγωδία εντός "ιερών" χρηματοθαλάμων....
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 8ο. Η Τεχνολογία ακάθεκτος. Και η μέθη από την προσφορά της και την θέα της, συσκοτίζει την αίσθηση των δυσμενών επιπτώσεων. Όμως λησμονούμε ότι αποτελεί αντικατοπτρισμό ενός ελαχίστου της εγκεφαλικής μας (ψυχονοητικής μας) δυναμικής και όχι ανεξάρτητον οντότητα. Πιστεύουμε ότι κυκλικώς επαυξάνει την γνώση ενώ γραμμικώς μας πολώνει λόγω της ψευδοωφελημιστικής κατευθύνσεώς της, ορθώνοντας φράγματα σε πολλές περιοχές της εγκεφαλικής δυναμικής και (εν τω βάθει) διατομικής επικοινωνίας. Ένα Τεχνολογικό κέλυφος αναπτύσσεται πέριξ του ατόμου βυθίζοντάς το σε βυθούς αγνοίας όπου το αιώνιο άγνωστο βρυχάται και επιβεβαιώνει με τα ίδια τα Τεχνολογικά μας μέσα την ακατανίκητη απομόνωσή μας. Η "γνώση" μας αυξάνει ιλιγγιωδώς τις αποστάσεις, ενώ η αρχετυπική μας ενδοαίσθηση επιμένει ιδιορρύθμως ότι απομακρυνόμεθα διαρκώς, λόγω κάποιου επιγενούς σφάλματος, εις το οποίο έχει συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό η δυσοικονομία η οποία είναι και η κυρία πυξίδα μας. Έχουμε "παρεξηγήσει" εντελώς την έννοια της δυνάμεως, της κατακτήσεως, της αυτογνωσίας, της ευημερίας .... του προορισμού, των σχέσεων .... διότι το απεφάσισαν οι δυσεγκέφαλοι που τελευταίως ανέλαβαν να μας ηνιοχούν....
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 9ο. Η Φύση, άν κάπου και μοναδικά θέλει να "διορθωθή" είναι μόνο στον άνθρωπο. Αυτή την αποστολή την ανέθεσε στον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος όμως την αισθάνεται σαν αλαζονική αποστολή να διορθώση την φύση. Έτσι, επαυξάνει διαρκώς τα μειονεκτήματά του. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 10ο. Όποιος, άνθρωπος ή Λαός, δεν τιμά όπως πρέπει τον πήγασό του, κάποια μέρα θα διαπιστώση ότι μεταμορφώθηκε σε οκνηρό ημίονο και ο ίδιος σε ημιονηγό.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 11ο. Τα βαθύτερα και πρωτεύοντα αίτια ενός πολιτισμού δεν είναι αίτια ορατά. Λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στις υπερσυνείδητες περιοχές προικισμένων ατόμων και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στον χρονότοπο των αισθήσεων όταν πλέον απαιτείται αναγκαστικά η διαφυγή σ' αυτές τις διαστάσεις. Ο Ελληνικός πολιτισμός, ήταν αυτός που εκυοφορείτο στο υπερσυνείδητο των Ελλήνων και ενεφανίσθη στον ιστορικό χώρο σαν ο μοναδικός ιστορικός αξιόλογος πολιτισμός. Εάν οι διάφοροι "μελετητές" προσπαθούν να συνδέσουν τις συνθήκες ζωής ορισμένων λαών, π.χ. της Μεσοποταμίας, με το θαύμα της Νοήσεως που εκυοφορείτο στην Ελληνική ψυχή και να τις θεωρήσουν πρόδρομες αυτού του θαύματος, αφ' ενός υποτιμούν, που σημαίνει δεν αντιλαμβάνονται, το θαύμα, αφ' ετέρου αγνοούν ότι οι συνθήκες ζωής των λαών της Μεσοποταμίας δεν ήταν πολιτισμός, αλλά "φυσικός" τρόπος επιβιώσεως, κατάλοιπο ίσως ενός μεγάλου απωλεσθέντος πολιτισμού που δεν μπόρεσαν αυτοί οι Λαοί να τον "αντιπροσωπεύσουν" έστω και στα λοίσθιά του.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 12ο. Μία πολύ αναγνωρίσιμη αξία των καιρών: Τίποτα δεν απαιτεί μία ηθική (όχι θρησκευτική) δικαιολογία. Το κάθε τι απαιτεί δύναμη και βαρβαρότητα.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 13ο. Σήμερα το έγκλημα άθροισε όλους τους τίτλους των εξουσιών, όσο ποτέ άλλοτε και είναι αυτό που επικυρώνει όλες τις υπερεξουσίες. Το πνεύμα βουλιάζει σε σάρκινους βούρκους και η σάρκα παρανάλωμα της τεχνητής σήψης. Ένα πανδαιμόνιο μηδενισμού εμπρός στα άδεια βλέμματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων που μεταμορφώνονται σταδιακά σε ιδιόμορφα κτήνη.
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 14ο. Πραγματικό έργο τέχνης είναι μία δραματική απεικόνιση ενός αδιεξόδου στα όριά του. (Σήμερα δεν δύνανται να αναγνωρίσουν τα όρια......)
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 15ο. Ελληνουργία-Βαρβαρουργία.
....Αν το καράβι του κόσμου δεν στραφεί Ελληνικά και επιμένει να πηγαίνη μιά δυτικά και μιά ανατολικά (Ex Oriente Lux!) και -πως είναι δυνατόν!- και δυτικά και ανατολικά, θα βρεθή κάποτε ναυάγιο στις ακτές κάποιου αιώνα κι ένας ηλιακός φάρος θα εξακολουθή ν' αναβοσβήνη -δίχως μάτια να τον βλέπουν- στην κορυφή κάποιου Ελληνικού βουνού, έχοντας την μορφή Ελληνικού Ναού:
(Τι υπερβολή! Αν είναι δυνατόν να ναυαγήση ο κόσμος! ......Είναι;)
ΔΕΔΟΜΕΝΟ 16ο. Γιατί ξεχνάμε ότι η Ζωή ανήκει στην κοσμική θρυλική "μυθολογία"; Τα έργα μας, σαν λέξεις αποσπασματικά, θα την αφηγηθούν και όλοι κάποια θέση θα πάρουμε στο κολοσσιαίο αμφιθέατρο της Λήθης να παρακολουθούμε αιώνια, δίχως αμφιβληστροειδείς, το ακίνητο άλαλο θέατρο της αλλόφωτης Αθανασίας που κυκλώνει τα έμβια στης μιάς στιγμής το υποτελές βασίλειο, παρέχοντάς του τον ρόλο οργανικών σκιών από κάποιον άλλο κόσμο.
Αν προσπαθήσουμε να κοσμικοποιήσουμε τις "λέξεις" μας και να δημιουργήσουμε την αληθινή μας Ποίηση μ' αυτές, ίσως να ακούγαμε κάποια απόκοσμη φωνή να την απαγγέλη ή ίσως αισθανόμασταν κάποιο τέλειο θεατρικό μας να παίζεται εσαεί στο αμφιθέατρο της αιωνιότητος, και την πνοή της να μας διατηρεί αθάνατους.

Η ΔΥΣΧΕΙΡΩΤΗ ΧΙΜΑΙΡΑ
1) Έχουν αναρωτηθεί ποτέ οι πολιτισμένοι λευκοί, πόσο αίμα εγχρώμων έχει σπαταληθή δίχως κάν το λευκό τους να κοκκινίση ελάχιστα, έστω από την ντροπή τους; Κανένα φυλετικό χρώμα δεν αλλάζει με αίμα και δυστυχώς ακόμη να το αντιληφθούν.
Το πλέον δυσάρεστο είναι ότι πίστευαν πολλοί και μετά απ' αυτό, ότι το λευκό είναι δυνατόν να γίνη λευκότερο με αίμα λευκών. Δυστυχώς οι δήθεν συνετοί πονηροί πιστεύουν ότι δεν προέχει ούτε το χρώμα, ούτε το αίμα αυτά καθ' αυτά, αλλά, η εκμεταλλευτική των αξία. Συνοπτικά, φαίνεται ότι το αίμα -τα γονίδια- των Ελλήνων και αι νοητικές των δωρεές δεν ήταν αρκετά για να εξανθρωπίσουν ευρωπαίους και μη, τόσο όσο η έννοια του ανθρώπου απαιτεί.
Έτσι, όχι μόνο τας αψίδας του κάθε αιώνος έχουν περάσει αιμοσταγείς, αλλά και αυτές της τρίτης χιλιετηρίδος, περισσότερο αιμοσταγείς από κάθε άλλη φορά, καυχόμενοι ωστόσο διά τα μεγάλα πολιτισμικά και ανθρωπιστικά των επιτεύγματα των τελευταίων και ειδικά του τελευταίου αιώνος.
Αντιλαμβάνομαι ότι στις μεταίχμιες περιοχές της επιβιώσεως και του θανάτου, όχι μόνον δεν ευδοκιμούν ανθρωπιστικές αξίες, αλλά αγριοβάρβαρες επινοήσεις γιγαντώνονται και υποδύονται έργα συνέσεως, τάξεως, ανάγκης και διαφόρων δυναμικών επιτευγμάτων, τα οποία δεν είναι παρά, όλα ανεξαιρέτως, μηχανισμοί κατακυριαρχίας, εκμεταλλεύσεως και δουλείας.
Οι μηχανισμοί λοιπόν του πολιτισμού μας, χαρακτηρίζονται από την δυναμική της αλογίστου καταδυναστεύσεως προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και προς αυτήν των αδύτων της φύσεως, τα οποία υπερβαίνουν κάθε όριο κατανοήσεως από τας "ικανότητας" του ανθρωπίνου εγκεφάλου και το αποτέλεσμα, πέραν από τας περιοχάς της φαιδράς αλαζονείας μας, η οποία μας έχει οδηγήσει εις μίαν κατάστασιν υπεροπτικής και κακοήθους μέθης, φαίνεται να είναι η αποκατάστασή μας στην τάξη του πιθήκου. Είναι δυνατόν, πέραν από τας ενδόξους αλαζονείας μας, να μας αναμένη το ζοφερό βασίλειο των νεοπιθήκων; Εάν αναλογισθούμε τα εγκλήματά μας, δεν θα πρέπη να αμφιβάλλουμε καθόλου δια την ποινή μας και φυσικά η Ιερή Φύση δεν χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες δικαίου με εμάς.
2) Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία οι ίδιοι δημιουργούμε και θέτουμε και απ' αυτή την λανθασμένη θέση ξεκινά η λανθασμένη πορεία μας προς την δήθεν αλήθεια και γνώση. Αναρωτηθήκατε ποτέ ποία αλήθεια και ποία γνώση; Μήπως και η ίδια η γνώση μας δεν είναι ένα - και δεν εξελίσσεται διαρκώς προς ένα- όλο και περισσότερο πρόβλημα, το οποίο θέτει αλληλοδιάδοχα πρίσματα μεταξύ ημών και της αλήθειας, παραμορφώνοντάς την και απομακρύνοντάς την διαρκώς, ενώ συγχρόνως μας εξωθεί εις ακροβατισμούς οι οποίοι είναι δυνατόν να μας εξαπολύσουν εις τάρταρα;
Ποίοι όμως κατέλαβον τα μέλαθρα της γνώσεως και την εξαναγκάζουν να εγκληματή αφρόνως κατά της ανθρωπότητος ή και υπέρ της άφρονος ολιγαρχικής διεθνούς εξουσίας της ανθρωπότητος, κατά της Φύσεως, υπηρετώντας τα σατανικά σχέδια μιάς απάνθρωπης κεφαλαιοδυναμικής και την δια της βίας επαλήθευσιν των δαιμονοπροφητών (κληρονομιά ενός ισχυρού πυρήνος της;).
Κάποτε, η επιστήμη και γενικά η γνώση, διατηρούσε την σχετική ελευθερία της. Σταδιακά πολιτικοποιήθηκε, θυσιάζοντας ένα μεγάλο τμήμα της ελευθερίας της. Σήμερα (δυσ)οικονομοκρατείται απολύτως και απώλεσε εντελώς την ελευθερία της και τον αρχικό προορισμό της. "Εξελίχθη" από έφηβος-Φοίβος εις βροτοβάμωνα Αββαδώνα. Τον θρόνο του Απόλλωνος κατέλαβε ο Απολλύων, συμπαραστάτης των σημερινών κυκλώπων της (δυσ)οικονομίας και της βιοσφαιρικής φθοράς!
Πως είναι δυνατόν, όλοι εμείς και ιδιαιτέρως οι Έλληνες, όντα προικισμένα με αυτόν τον εγκέφαλο και επιφορτισμένα με το μέγα χρέος ενός θριαμβικού παρελθόντος χιλιετιών και με τόσα αξιώματα και "νόμους" θρυλικών προγόνων, να δεχόμεθα αδιαμαρτυρήτως τον διασυρμό μας, την ατίμωσιν των προγόνων μας και την καταδίκη του μέλλοντος προς όφελος τυφωνίων χρυσεραστών;
Όμως τα εγκλήματα που διεπράχθησαν, όχι μόνο από τας εξωτερικάς εξουσίας αλλά και από τας εν γένει "κομματικάς εξουσίας" εις την Ελλάδα και αλλού, είναι ανυπολογίστου βαρύτητος και ευθύνης. Και φυσικά, δεν ομιλώ δια την δολοφονία του Α του Δ ή του Ζ. Ομιλώ διά τας δολοφονίας εκατομμυρίων ψυχών Ελλήνων (και μη), την καταστροφή των δυνατοτήτων των, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των, της πνευματικής κληρονομίας των, των ικανοτήτων προσφοράς των, της Φυλετικής και ατομικής των αξιοπρεπείας κλπ κλπ.
Γιά ποίες "ταχύτητες" μας ομιλούν;
Είναι δυνατόν, όταν έναν λαό, τον μοναδικό ολυμπιογενέτη, τον έχουν καταστήσει χωλό -καί οι έξωθεν καί οι έσωθεν εξουσίαι και η οικτρά παραμόρφωσις που σταδιακά υπέστη- να αναπτύξη οποιαδήποτε ταχύτητα;
Ποιός ζυγός μας αναμένει έμπροσθεν του καπιτωλίου της "Ρωμη-ύλης" του εγγύς μέλλοντος; (και ποιοί αλλόφρονες ελέγχουν την νέα Ρωμη-ύλη;).
Η ατυχία του να ομοιάζη, μορφολογικά τουλάχιστον, ο πίθηκος του ανθρώπου, τον οδήγησε εις χειρίστου είδους πειραματικάς περιπετείας εις τα ανθρώπινα εργαστήρια. Η ατυχία όμως του να ομοιάζη κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος του πιθήκου, θα οδηγήση ίσως την ανθρωπότητα εις ένα παγκόσμιο όχλο νεοπιθήκων, και θα κατακαύση στους βωμούς της Λήθης την ιερή προέλευσίν μας και εις τα "ιερά των" τοκογλυφεία την αρχετυπική δυναμική του μέλλοντός μας.
Ας αφυπνισθούμε (Έλληνες και μη) καθότι ολίγον όπισθεν των κατασκευασμένων ειδώλων μας η πραγματικότης μας είναι τραγική και το μέλλον θα είναι αμείλικτο εις τους ασεβείς, τους απαθείς, τους καιροσκόπους, τους εγωπαθείς υλιστάς .... και τους αλαζόνας διασπάρτους μισθωτούς και εκλεγμένους ή μη απαξιοκράτες.
Η πραγματική κατάστασις του Έλληνος (και της ανθρωπότητος) είναι τραγικώτερη απ' αυτήν του ειδώλου της πραγματικότητός του.
Άραγε αντιλαμβάνεσθε ότι:
οι εντός και εκτός ανθέλληνες μας εμπαίζουν, μας χαρακτηρίζουν πονηρούς και απαιτητικούς, αλαζόνας ή και μωρούς, ακόμη και άχρηστους, αποβλέποντες εις το να παραλύση κάθε προσπάθεια ή ικανότης αφυπνίσεώς μας, ώστε με μεθόδους κάθε είδους απειλής και καταναγκασμού, να μας οδηγήσουν μεθοδικά εις το θυσιαστήριο του χρυσεραστή θεού των, του οποίου οι "ιερουργοί" ή σωστότερον οι "χρηματουργοί", θεσμοθετούν, χρησμοδοτούν και καταναγκάζουν από τα γνωστά διευθυντήρια των γνωστών μητροπόλεων;
Τι συνέβη εις την Μνήμη του Έλληνος; Ακόμη και γι' αυτήν μας κατηγορούν. Εγώ όμως κατηγορώ τον Έλληνα -εμάς- γιά αμνησία. Ραγδαίως χάνουμε την μνήμη μας και όλοι οι μη Έλληνες και ανθέλληνες κάνουν ότιδήποτε για να την χάσουμε. Την μνήμη της ιστορίας μας, της γλώσσας μας, των αξιών μας, του πολιτισμού μας, της ενδότερης ψυχοσύνθεσής μας, της μεγαλοπρέπειάς μας, της προοπτικής μας κλπ. Κοιτάξτε τα χωριά -την ύπαιθρο και το μεγαλύτερο ποσοστό αν όχι όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Αρίστη εικόνα παρακμιακού σκηνικού. Τραγική αποσύνθεσις ενός παναρχαίου, ανυπερβλήτου και μοναδικού μεγαλείου δυναμικής. Και παντού οι λόγοι του εφησυχασμού και οι νόμοι του αλογίστου εξαναγκασμού δίχως ούτε μία προοπτική επανενεργοποιήσεως παρά μόνο τυφλής δουλοακολουθίας.
Οι άνακτες του πνεύματος και των αξιών έχουν μεταμορφωθεί εις ταλαιπώρους πληβείους και επαίτας.
Ίσως πολλοί σκεφθούν ότι υπερβάλλω. Όμως, έτσι θα σκεφθούν οι κωφοί, οι οποίοι δεν ακούν τους τριγμούς των θεμελίων της Ελλάδος και των οστών των αγχιθέων προγόνων μας, ούτε τους συνωμοτικούς ψιθύρους των εντός και εκτός ανθελλήνων καθώς και τις διαταγές των επί σκηνής και παρασκηνιακών δυναστών. Έτσι θα σκεφθούν οι "μύωπες" οι οποίοι δεν βλέπουν την μεθοδική επέλαση εις κάθε ιερό και ζωτικό άδυτο της υποστάσεως του ανθρώπου καί του Έλληνα. Έτσι θα σκεφθούν οι αδαείς και οι ανόητοι οι οποίοι παραπλανώνται από τις καθησυχαστικές λέξεις της υποκρισίας ή ακόμη και από επαινετικές και ψευδοελπιδοφόρες φράσεις της θανατηφόρας πανουργίας..... Πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι η ενεργός δυναμική της Φυλής και όχι η ψευδοδυναμική οποιασδήποτε προσκαίρου κυβερνήσεως αυτή η οποία προστατεύει έναν λαό και τον προωθεί αξιοπρεπώς και μεγαλοπρεπώς προς το μέλλον.
Η αποκάλυψις όχι μόνο των απεχθητικών, αλλά και των πλέον ανεπαισθήτων μεθόδων αι οποίαι αποβλέπουν εις την πλήρη απόπαυσιν, απόγνωσιν και διάλυσιν τού Έλληνος (και γενικά του ανθρώπου), πρέπει να γίνη κύριο έργο του καθενός από μας.
Η αντίθεσις εις την παγκοσμίως ισχύουσα ολεθροποιό κατάστασιν πραγμάτων, πρέπει να εκδηλώνεται από κάθε άνθρωπο και με κάθε τρόπο εντός των πλαισίων του σεβασμού της προσωπικότητος του ατόμου και της ιερότητος της Φύσεως και γενικώς της Δημιουργίας ...... αλλά και της Γνώσεως.
Θα αναφερθώ αργότερα στην έναρξη της βιοτεχνολογίας κάνοντας μια γενική εισαγωγή και λέγοντας ελάχιστα δια τα εργαστήρια, τους επιστήμονας, τους κινδύνους, την μεθοδολογία, τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, την άγνοια, την παραπλάνηση του κόσμου κλπ. Θα αναφερθώ και στην ρύπανση του περιβάλλοντος, στην καταστροφή του εδάφους και στην συρρίκνωση των καλλιεργειών. Επίσης εν ολίγοις εις την επιμονή των "διεθνών ιδρυμάτων" όσον αφορά την ελάττωση του υπερπληθυσμού καθότι ......., καθώς και στις σχιζοειδείς επιχειρηματολογίες των, δηλαδή, αντίθετα επιχειρήματα από τους ίδιους αναλόγως πάντα των συμφερόντων των.....
Μέσα από την κερδοσκοπική επιχειρηματολογία των, ανακαλύπτουμε πολλές φορές, όχι μόνο πόσο ανεύθυνα και εγκληματικά έχουν συμπεριφερθεί αλλά και πόσες επωαζόμενες τραγωδίες έχουν αποκρύψει.....
Απέκρυψαν π.χ. πειραματικές μολύνσεις και επιδημίες με μικροοργανισμούς εις τους οποίους προκάλεσαν μεταλλάξεις, απέκρυψαν μεταλλαγμένους πολυλοιμογόνους μικροοργανισμούς, απέκρυψαν ρυπάνσεις περιβαλλοντολογικές σε ασύλληπτα μεγάλο βαθμό, απέκρυψαν πειραματισμούς πολύ επικίνδυνους σε ανθρώπους, ζώα και φυτά και άλλα πολλά. Αποκαλύπτεται επίσης ότι τόσο οι ιδιωτικές βιοτεχνολογίες, όσο και οι δημόσιες στα μεγάλα βέβαια κράτη κυρίως, συγκαλύπτονται και προστατεύονται από τις νομοθεσίες, ενώ οι Λαοί, για να προστατευθούν πρέπει πρώτα να γνωρίσουν και μετά να αντιδράσουν στους νόμους που δεν τους προστατεύουν, δηλαδή να προσπαθήσουν να προστατευθούν παρανόμως. Εάν δεν γνωρίσουν, δεν πληροφορηθούν τι συμβαίνει, το ανεξέλεγκτο έργο των βιοτεχνολογιών, ανενόχλητο μπορεί να διηθήση και να προσβάλλη την ασφάλειά μας και την ασφάλεια της βιοσφαιρικής ισορροπίας δίχως ποτέ να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη.
Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά και ακόμη να ξεκινούν τις περισσότερες φορές από ισχυρά κράτη και να επηρεάζουν δυσμενέστατα και τις ζωές άλλων χωρών με μοναδικό κίνητρο το κέρδος και μόνο το κέρδος; Η κακοήθης κερδοσκοπεία έχει πάντα τους μηχανισμούς όχι μόνο να καλύπτεται αλλά και να παρουσιάζεται ως "επιστημονική φιλανθρωπία" καθότι πρωταρχικώς έχει εις την διάθεσήν της, εις την κατοχήν της, όλα τα μέσα καλύψεως, προστασίας και παραπληροφορήσεως.
Θα αναφέρω διάφορα διάσπαρτα αλλά διδακτικά παραδείγματα. Οι αγελάδες των ΗΠΑ παράγουν περισσότερο γάλα απ' ότι οι αμερικανοί καταναλώνουν. Εν τούτοις, τον Φεβρουάριο του 1994, η εταιρεία Monsanto του St Louis διωχέτευσε στην αγορά βοϊοορμόνη σωματοτροπίνη την οποία παρήγαγε -απλά- με γενετική μηχανική και η οποία τώρα αυξάνει το ποσοστό παραγωγής γάλατος κατά 15% περίπου.
Μία αντιπρόσωπος της εταιρείας, η Lisa Watson, μας δίνει την εξής ανόητη, αφελή, ή ευφυιά άν θέλετε αιτιολόγηση: "ο πληθυσμός της γης θα διπλασιασθή εις τα προσεχή 50 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες Τεχνολογίες που έχουμε....". Σ' αυτή την δήλωση παρατηρούμε δύο εμφανέστατα οξύμωρα:
Α) χρησιμοποιείται ορμόνη η οποία παρασκευάζεται με γενετική μηχανική ενώ είναι επαρκέστατη η φυσιολογική ορμόνη που παράγουν οι ίδιες οι αγελάδες.
Β) χρησιμοποιείται "τεχνητή" ορμόνη για την παραγωγή προϊόντος το οποίο υπερκαλύπτει τας ανάγκας ήδη.
Γ) Ενώ έχουν προγραμματίσει και εφαρμόζουν τον έλεγχο του πληθυσμού της γης τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για τα γνωστά δεινά συμπεριλαμβανομένης και της πείνας που πλήττει σήμερα περίπου το 1/3 της ανθρωπότητος, κραυγάζουν για τον σημερινό υπερπληθυσμό, μεταχειρίζονται αριθμούς, εικοσαπλασίως μεγαλυτέρους -ο υποθετικός πληθυσμός της ανθρωπότητος του μέλλοντος- δια να δικαιολογήσουν το κακόηθες κερδοσκοπικό έργο των.
Αναρωτιέμαι, πόσους πεινασμένους βοήθησε και βοηθά αυτό το επιστημονικό-οικονομικό επίτευγμα εις το να αποκτήσουν μιάς φιάλης γάλα;
Η σχετική κρατική υπηρεσία (Food and Drug Administration) έδωσε την έγκρισή της δια την χρησιμοποίηση της ορμόνης καθότι, όπως αναφέρει: "η κατανάλωσις του κρέατος και του γάλατος των αγελάδων εις τα οποία χορηγείται η ορμόνη είναι ακίνδυνος δια την υγεία".
Εδώ θα πρέπη και πάλι να επισημάνουμε το εξής:
1...Ποιός αποφασίζει για το αν οι τροφές μας θα είναι προϊόντα φυσιολογικών διαδικασιών ή τεχνητής γενετικής μηχανικής και ειδικά εφ' όσον οι φυσικές επαρκούν;
2...Γιατί το υπερκέρδος να παρεμβαίνη κατά τέτοιο τρόπο που να θέτη σε κίνδυνο την υγεία μας;
3...Γιατί να μην ενημερώνονται οι πολίτες πριν και εάν επιθυμούν να καταναλώσουν μη φυσικές τροφές;
4...Πως είναι δυνατόν να δίνη κάποια έγκριση μια κρατική υπηρεσία δια την διατροφή με προϊόν, δια την παραγωγή του οποίου έχουν χρησιμοποιήση γενετική μηχανική με συνεπείας που πρωταρχικά η Εταιρεία γνωρίζει και δευτερευόντως άν όχι καθόλου, η υπηρεσία που εγκρίνει;
5...Πως μια κρατική υπηρεσία στην εν λόγω περίπτωση της πλήρους επαρκείας του φυσικού προϊόντος δεν προστατεύει τους πολίτες αλλά την επικίνδυνη δια την υγεία αισχροκέρδεια, την στιγμή που θά πρέπει τουλάχιστον να έχη επιφυλάξεις καί ένεκα του ποσοστού αγνοίας για τυχόν μακροχρόνιες παρενέργειες καί ένεκα του κινήτρου μιας εταιρείας που αποβλέπει σε υπερπαραγωγή και υπερκέρδη. Άλλωστε θα μπορούσα να αναφέρω εκατοντάδες παραδείγματα παρενεργειών που δεν κατόρθωσαν να προβλέψουν, χρηματισμού και ασυλλήπτου ποσοστού κερδών........ κλπ κλπ.
Αναφέρεται ότι "δεν φαίνεται" ότι κατανάλωση κρέατος και γάλατος βοοειδών εις τα οποία έχει χορηγηθεί η εν λόγω σωματοτροπίνη θέτει εις κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών καθότι είναι "σχεδόν" όμοια με την φυσιολογική. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει το: "δεν φαίνεται" και το "σχεδόν" στην βιοτεχνολογία. Είναι απείρως πιό αμφίβολο και κινδυνώδες από το "δεν φαίνεται" και το "σχεδόν" του πυρηνικού επιστήμονα Eduard Teller...... ο οποίος τοιουτοτρόπως εκάλυψε εκατοντάδας τερατογενέσεων εις το πυρηνικό ατύχημα του Three Mile Island. Είναι όχι μόνο γελοίο αλλά και αχαρακτηρίστως επικίνδυνο να ομιλούμε δια σχεδόν όμοιο στην βιοσύνθεση και ειδικά στην γονιδιακή και βιοχημική δομή. Σ' ένα απειροελάχιστο "σχεδόν" έχουν δημιουργηθεί τα χάσματα των όντων και αι διαφοραί από είδος εις είδος. Και βεβαίως, σ' ένα απειροελάχιστο "σχεδόν" του απειροελαχίστου, εδράζονται εν μέρει τα αίτια πολλών νοσημάτων, όπως, έτσι απλά για να είναι και κατανοητά, μια "σχεδόν" αλλοίωσις σε γονίδιο του χρωμοσώματος 16, έχει ως αποτέλεσμα πολυκυστικούς νεφρούς. Μία "σχεδόν" αλλοίωσις του χρωμοσώματος 17 προδιαθέτει σε ψωρίαση. Μια απειροελάχιστος αλλοίωσις και πάλι στο χρωμόσωμα 17 προδιαθέτει σε καρκίνο των μαστών και των ωοθηκών. Μία αλλοίωσις στο γονίδιο του χρωμοσώματος 9, προδιαθέτει δια ανάπτυξη κακοήθους μελανώματος. Άλλο γονίδιο στο χρωμόσωμα 3, δια την προδιάθεση σε καρκίνο των νεφρών. Απειροελάχιστη αλλοίωσις γονιδίου στο χρωμόσωμα 12, προδιαθέτει σε οστεοπόρωση. Γονίδιο στο χρωμόσωμα 11, δια αλλεργικό άσθμα και άλλα αλλεργικά νοσήματα. Γονίδιο στο χρωμόσωμα 4 ευθύνεται δια την αχονδροπλασία. Απειροελάχιστη η γονιδιακή διαφορά, αλλά τεραστία η διαφορά στην έκφρασή της άν συγκρίνουμε ένα φυσιολογικό άτομο με ένα άτομο που πάσχει από αχονδροπλασία.
Θα μπορούσα να αναφέρω πολλές τέτοιες συσχετίσεις με διάφορα νοσήματα-νεοπλασίες και μη. Αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Απλώς ήθελα να γίνη αντιληπτό, τι σημαίνει "σχεδόν" και με τι ευκολία το χρησιμοποιούν εις την εμπορική βιοτεχνολογία.
Με την εισαγωγή λοιπόν του γονιδίου από το χρωμόσωμα της αγελάδος -του υπευθύνου δια την παραγωγή φυσιολογικής σωματοτροπίνης- σε χρωμόσωμα βακτηριδίων, αναγκάζουμε τα βακτηρίδια εις τα οποία μετεμοσχεύθη το βόειο γονίδιο να παράγουν την νέα σωματοτροπίνη σε τεράστιες ποσότητες την οποία κατόπιν χορηγούν εις τις αγελάδες δια να αυξήσουν την παραγωγή απ' αυτές γάλατος και κρέατος. Οι καταναλωτές, δηλαδή, εμείς οι διατρεφόμενοι και μ' αυτό το γάλα και κρέας, έχουν προσλάβει, έχουν εισάγει στον οργανισμό τους και μία ορμόνη η οποία φυσιολογικά είναι βόειος αλλά παρήχθη σε αποικίες μικροβίων εις τα οποία μεταμοσχεύσαμε το βόειο γονίδιο και αυτά αναγκάσθηκαν να παράγουν την νέα ορμόνη.....
Εάν οι νόμοι οι οποίοι οδήγησαν εις την σημερινή βιοσύνθεση γενικά μέσα από διαδικασίες 3.5 δισεκατομμυρίων ετών είναι τόσο εύκολο να κατανοηθούν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε 3.5 δεκαετίες, τότε θα πρέπη να υποθέσουμε ότι η Φύση είναι Πανανόητος για να απαιτήση τόσο χρόνο....
Αντιλαμβάνεσθε όμως ότι εμείς φερόμεθα αφρόνως και θα αποδειχθή ότι μάλλον σε μας ανήκει η ανοησία καθώς και αλαζονεία και η κακοήθεια και η απληστία διά κέρδος χρηματικό. Ίσως αυτή η απληστία μας οδηγεί στα υπόλοιπα.
Οι αγελάδες που έχουν λάβει την εν λόγω ορμόνη εμφανίζουν διάφορα προβλήματα υγείας όπως μαστίτιδες, βλάβες οστών κλπ αλλά οι υπεύθυνοι κρατικοί λειτουργοί και ιδιωτικοί λειτουργοί δηλώνουν ότι τα εμφανισθέντα νοσήματα αντιμετωπίζονται φαρμακευτικά. Τι επιπτώσεις όμως είναι δυνατόν να έχουν και στον άνθρωπο και πως μετά απ' αυτό είναι δυνατόν να βεβαιώνουν ότι μια ορμόνη η οποία εμφανίζει επιπτώσεις υγείας εις το ζώον απ' το οποίο χρησιμοποίησαν το γονίδιό του, δεν θα έχη επιπτώσεις εις τον άνθρωπο; Και σκεφθείτε από ποιά ηλικία ο άνθρωπος διατρέφεται και με τι γάλα!
Βέβαια σε περισσότερες από 100 πόλεις των ΗΠΑ, οι κτηνοτρόφοι γαλατοπαραγωγοί, άδειαζαν το γάλα στους δρόμους εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Αλλά γιατί εκ των υστέρων; Φυσικά, κανένα αποτέλεσμα δεν είχε η αντίδρασίς των.....
Φαντασθείτε οι μεν αντιδρούν σε υπερπαραγωγή βιοτεχνολογική, ενώ, οι Έλληνες που πετούσαν το γάλα, σε τι αντιδρούσαν; ...... τι υπέροχη ισορροπία!!!
Για να μην ασχοληθώ περισσότερο μ' αυτό, θα αναφερθώ γενικά και εν ολίγοις σε άλλο παράδειγμα. Της τομάτας -ποικιλία Flavr-Savr. Με γενετική μηχανική σε βιοτεχνολογικό εργαστήριο της Καλιφορνίας, κατεσκεύασαν αυτή την ποικιλία η οποία φέρει γονίδιο που καθυστερεί την διαδικασία ωριμάνσεως και "σφριγιλότητος" της τομάτας. Έτσι, ενώ διατηρεί το χρώμα της και την γεύση της, δεν μαλακώνει και έτσι μεταφέρεται εύκολα. Το γονίδιο το οποίο τοποθετούν στο φυτό της τομάτας φαίνεται -απλά- να συσχετίζεται με ένα γονίδιο που δημιουργεί αντίσταση εις το αντιβιοτικό καναμυσίνη καί άλλα ανάλογα. Αυτό το γονίδιο είναι δυνατόν μέσω αγνώστων μηχανισμών να επηρεάση όχι μόνο την αντίσταση του ανθρώπου, αλλά και των μικροβίων που θα έλθουν σε "επαφή" με τις τοματοκαλλιέργειες με άγνωστες συνέπειες. Παρ' όλα aυτά, η FDA (η κρατική υπηρεσία φαρμάκων και τροφίμων) πάντα στο πλευρό του μεγάλου (A)κεφαλαίου, διαβεβαιώνει ότι δεν "φαίνεται" προς το παρών κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση αυτής της ποικιλίας.
Άλλο παράδειγμα σε άλλον τομέα βιοτεχνολογίας. Υπάρχουν ορισμένα βακτηρίδια, μικρόβια, τα οποία παρεμβαίνουν στο σημείο τήξεως του ύδατος και συμβάλλουν στον σχηματισμό πάγου σε θερμοκρασίες αρκετά άνωθεν του μηδενός. Ένα απ' αυτά είναι η ψευδομονάς η σύριγξ, στην κυτταρική μεμβράνη της οποίας υπάρχει μια πρωτεϊνική ουσία η οποία αναγκάζει τα μόρια του ύδατος να κρυσταλλοποιούνται δίχως να είναι απαραίτητο να πλησιάζουν κάν θερμοκρασίες πλησίον του μηδενός. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα της κατασκευής τεχνητής χιόνος. Κατεσκεύασαν την μικροβιακή "σκόνη" snomax η οποία αποτελείται από τις εν λόγω ψευδομονάδες, με την οποία σκεπάζουν πίστες σκι κλπ. Σκέφθηκαν όμως ότι ανάλογα βακτηρίδια με την δράση τους αυτή την παγετογόνο προκαλούν βλάβες σε αγροκαλλιέργειες; Έτσι, αφήρεσαν το υπεύθυνο γονίδιο από ψευδομονάδες, τις καλλιέργησαν και τις σκόρπισαν ανάμεσα στις άλλες ψευδομονάδες. Στις "κανιβαλιστικές" μάχες των, οι μεταλλαγμένες ψευδομονάδες και σαν υπεράριθμες, κατέστρεψαν τις φυσικές και οι κρύσταλλοι πάγου σε φυτά και καρπούς έλειωσαν. Η κυβέρνηση έδωσε την άδεια να χρησιμοποιηθή το σχέδιο ή το βιοτεχνολογικό "προϊόν" FROSTON σε καλλιέργειες της υπαίθρου. Ποιός όμως είναι δυνατόν να εγγυηθή δια την ασφάλεια αυτών των τροφών; ή δια την συμπεριφορά των μεταλλαγμένων βακτηριδίων;
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε γίνει μάρτυρες των τραγικών συνεπειών της αγνοίας μας, της βιασύνης μας, της ανευθυνότητός μας, των αφελών υποθέσεών μας, της ακορέστου επιθυμίας για κέρδος. Σταδιακά θα αναφερθούμε σε πάμπολλα παραδείγματα αλογίστου και απανθρώπου συμπεριφοράς, όσο κι άν θέλουμε να προσβάλλουμε θεραπευτικούς, ανθρωπιστικούς ή παραγωγικούς σκοπούς.
Θεωρούν (και προβάλλουν και επιβάλλου ως) καθήκον την τυφλή υποταγή, αδιαμαρτύρητη υποταγή και τας "υπηρεσίας" τας οποίας προσφέρουν και μας αναγκάζουν να προσφέρουμε εις συστήματα πολυεθνούς παρακμής και εκφυλισμού.....
Αυτή η κατάστασις πρέπει να αντιμετωπισθή τουλάχιστον ως ψυχοπαθητικό σύνδρομο πολύ χειρότερο από την σχιζοφρένεια και ο καθείς πρέπει να συνταράσσεται καθημερινώς από μία πιθανή μελλοντική κατάστασιν όπου σχιζοφρενείς θα αντιμετωπίζουν ολιγοφρενείς και αντιστρόφως εντός ενός οικουμενικού ψυχοπορνείου όπου και η Φύσις θα πνέη τα λοίσθια (το λοισθήιον άεθλόν μας).....
Τι πρέπει να γίνη ώστε η επιστήμη να μην προκαλέση την Νέμεσιν της Φύσεως;
Μανώλης Καπουσίδης


http://www.tetraktys.org/frmst%20elinusia.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου